MediYoga i Göteborg

  • Behöver du mer lugn, ro och balans i ditt liv? 
  • Önskar du mindre stress i vardagen?
  • Känner du dig splittrad, orolig eller har du smärta?
  • Längtar du efter mer närvaro, kraft, lust och kreativitet?

VÄLKOMMEN till mina MediYoga- och MIMY-kurser som hjälper dig med konkreta verktyg för att hitta din väg till balans i vardagen.

Aktuella kurser→