MediYoga- och MIMY-kurser på arbetsplatsen

Yogapassen anpassas till arbetsplatsen och varar alltifrån 30 minuter till en heldag.

Genom att inleda en arbetsdag med ett yogapass ökar du gruppens kommunikationen och medarbetarnas koncentrationen och närvaro. Eller starta upp eftermiddagen med ett energi givande yogapass.
Det kan även erbjudas som start på en konferens eller som workshop på hälsodagar.


Yogan är också lämplig vid:

  • Förändringsprocesser
  • Ökad arbetsbelastning
  • Stresshantering
  • Rehabilitering
  • För ökad kreativitet och effektivitet


MediYoga och MIMY har dokumenterad effekt mot stress och ohälsa.
Yogapassen passar alla! Alla kan yoga!
Övningarna anpassas efter förmåga.
Den utförs på din arbetsplats sittande på stol i vanliga arbetskläder. Storleken på gruppen kan varieras efter behov.

Hör gärna av er för mer information, eller för att diskutera era behov.

Mobil: 0736-47 11 91

Epost: anne.brolin.birath@telia.com